P&N|21

Un apartament on predomina la fusta i, per tant, volíem aconseguir un espai lluminós, confortable i sobretot agradable. Els clients contemplaven diverses opcions per la tonalitat de la porta, però al final es van decantar pel Fènix antiempremta de color Marfil.
Aprofitem l'espai tan ampli i optem per la col·locació d'una península on ens donarà espai de treball i una barra per on poder compartir moments!

Tipus de porta: Laminat Fènix antiempremta Marfil amb tirador a 45º
Ferratges: Fre Blum Serie Legrabox
Taulell: Dekton Zenith 12 mm de gruix
Electrodomèstics: Balay
Aigüera, aixeta: Frecan

Barruera, Lleida