Projecte fet a la Vila Olímpica, apostant per unes tonalitats industrials que ens aportaràn profunditat.

_materials_
Fènix NTM
Electrodomèstics - Bosch, Neolith, Frecan

ICÀRIA