Projecte fet a primera línia de Gavà Mar, ens trobàvem amb uns clients amb idees potents, sofisticades i innovadores, on el disseny parlés per si mateix però a l'hora trobar-se amb la practicitat del dia a dia.

_materials_
Melamina blanca
Entramat de fusta natural de pi

GAVÀ MAR