Projecte creat per Estudi a l’àtic

Plaça Tetuàn, Barcelona